Misja i Wartości

Misją firmy jest wspieranie i rozwijanie projektów i inicjatyw związanych z ochroną środowiska wodnego. Wartości: Rozwój, Odpowiedzialność, Pasja, Partnerstwo, Wytrwałość
Wizja Ecolu to stworzenie grupy kapitałowej powiązanych ze sobą spółek gromadzących wiedzę ekspercką, które przy wspólnym zaangażowaniu będą realnie wpływać na poprawę środowiska Odpowiedzialni za dobro wspólne, angażujemy się w ochronę środowiska. Wierzymy w ludzi wytrwale dążących do celu.