Manifest Klimatyczny

Manifest Klimatyczny

Powstał Manifest Klimatyczny z konkretnymi wskazówkami, co robić, aby zatrzymać degradację środowiska.

Zdaniem ekspertów jego wdrożenie pozwoli na to, by w perspektywie 30 lat w Polsce rozwinęła się nieinwazyjna dla przyrody i klimatu, niskoemisyjna gospodarka. Autorami Manifestu Klimatycznego są  Jacek Zalewski, Andrzej Staniszewski i Marcin Chełkowski – wybitni specjaliści z zakresu gospodarki wodnej, czystości powietrza i gospodarki odpadami, autorzy opracowań naukowych z tych dziedzin.  Koordynację projektu prowadzi Wojciech Falkowski.

 

Autorzy zwracają uwagę na niepokojące dane, z których wynika, że rocznie z powodu zanieczyszczenia środowiska umiera aż 67 tysięcy Polaków. To tak, jakby corocznie znikało z powierzchni kraju jedno miasto wielkości Gniezna.

W Manifeście Klimatycznym znalazła się lista działań – z podziałem na mieszkańców, samorządowców i polityków szczebla centralnego. Autorzy są głęboko przekonani, że tylko wspólne działania tych wszystkich trzech grup mogą przynieść spodziewane i oczekiwane rezultaty. Największa odpowiedzialność spoczywa na politykach, gdyż ich możliwy wpływ na zmiany jest największy.

Triada dla klimatu

Manifest Klimatyczny “Wszystko w Twoich Rękach” został podzielony na trzy części. Każda jest poświęcona działaniom kolejno: na rzecz czystej wody, zdrowego powietrza i wolnej od odpadów ziemi. Manifest przybliża mechanizmy, rządzące obiegiem wody, zwraca uwagę na rolę retencji wody, w tym też na zachowanie naturalnych koryt rzek czy przeciwdziałanie zabetonowywaniu gruntu, które zaburza naturalne przenikanie wody. Ukazuje też znaczenie lasów i zieleni w miastach i wzywa do poszanowania zasobów wody pitnej, które gwałtownie maleją.

To też wołanie o to, by do 2050 r. wyeliminować z użycia węgiel jako podstawę energetyki kraju i postawić na Odnawialne Źródła Energii oraz energetykę jądrową. To także apel o rozsądne i umiarkowane korzystanie z samochodów i rozwijanie alternatywnych napędów, a także stawianie na transport publiczny.

 

Właściwy wybór

Dokument kończą konkretne wezwania, z których najważniejszym jest to, by wybierać takich  samorządowców i polityków, którzy nie tylko są świadomi problemów klimatycznych i związanych z ochroną wody, powietrza i ziemi, ale są gotowi je rozwiązać. Jedynie takie osoby wdrożą w życie postulaty Manifestu Klimatycznego, co pomoże zapobiec gwałtownym skutkom zmian klimatycznych.

Dokument Manifestu znajduje się na stronie www.manifestklimatyczny.pl