Odpowiedzialność Społeczna

Strategia działania grupy Ecol jest spójną ze społeczną odpowiedzialnością biznesu, łączy działania na rzecz ludzi, środowiska i społeczeństwa z celami biznesowymi firmy i wyznawanymi przez nas wartościami.

Manifest Klimatyczny

Manifest Klimatyczny

Powstał Manifest Klimatyczny z konkretnymi wskazówkami, co robić, aby zatrzymać degradację środowiska.

Zdaniem ekspertów jego wdrożenie pozwoli na to, by w perspektywie 30 lat w Polsce rozwinęła się nieinwazyjna dla przyrody i klimatu, niskoemisyjna gospodarka. Autorami Manifestu Klimatycznego są  Jacek Zalewski, Andrzej Staniszewski i Marcin Chełkowski – wybitni specjaliści z zakresu gospodarki wodnej, czystości powietrza i gospodarki odpadami, autorzy opracowań naukowych z tych dziedzin.  Koordynację projektu prowadzi Wojciech Falkowski.

 

Więcej

Autorzy zwracają uwagę na niepokojące dane, z których wynika, że rocznie z powodu zanieczyszczenia środowiska umiera aż 67 tysięcy Polaków. To tak, jakby corocznie znikało z powierzchni kraju jedno miasto wielkości Gniezna.

W Manifeście Klimatycznym znalazła się lista działań – z podziałem na mieszkańców, samorządowców i polityków szczebla centralnego. Autorzy są głęboko przekonani, że tylko wspólne działania tych wszystkich trzech grup mogą przynieść spodziewane i oczekiwane rezultaty. Największa odpowiedzialność spoczywa na politykach, gdyż ich możliwy wpływ na zmiany jest największy.

Triada dla klimatu

Manifest Klimatyczny “Wszystko w Twoich Rękach” został podzielony na trzy części. Każda jest poświęcona działaniom kolejno: na rzecz czystej wody, zdrowego powietrza i wolnej od odpadów ziemi. Manifest przybliża mechanizmy, rządzące obiegiem wody, zwraca uwagę na rolę retencji wody, w tym też na zachowanie naturalnych koryt rzek czy przeciwdziałanie zabetonowywaniu gruntu, które zaburza naturalne przenikanie wody. Ukazuje też znaczenie lasów i zieleni w miastach i wzywa do poszanowania zasobów wody pitnej, które gwałtownie maleją.

To też wołanie o to, by do 2050 r. wyeliminować z użycia węgiel jako podstawę energetyki kraju i postawić na Odnawialne Źródła Energii oraz energetykę jądrową. To także apel o rozsądne i umiarkowane korzystanie z samochodów i rozwijanie alternatywnych napędów, a także stawianie na transport publiczny.

 

Właściwy wybór

Dokument kończą konkretne wezwania, z których najważniejszym jest to, by wybierać takich  samorządowców i polityków, którzy nie tylko są świadomi problemów klimatycznych i związanych z ochroną wody, powietrza i ziemi, ale są gotowi je rozwiązać. Jedynie takie osoby wdrożą w życie postulaty Manifestu Klimatycznego, co pomoże zapobiec gwałtownym skutkom zmian klimatycznych.

Dokument Manifestu znajduje się na stronie www.manifestklimatyczny.pl

 

 

 

Ecol-Everest

PERŁY W KORONIE ZIEMI

 

„Perły w Koronie Ziemi” to projekt którego celem pokazanie jest jak mocno ECOL związany jest z naturą i środowiskiem.

W ramach promocji marki Ecol współorganizował i/lub uczestniczył w projektach zaistnienia w wyjątkowych miejscach na ziemi, szczególnie takich które mają wpływ na globalne zmiany klimatyczne.

Więcej
Wytypowano trzy miejsca:

Arktyka – Alaska – z najwyższym szczytem Ameryki Północnej – Mt. Mc.Kinley . Denali to bardzo specyficzna góra. Aby ją zdobyć należy cały ekwipunek wnieść na własnych barkach. W wyprawie w 2008 r. wzięło udział 8 osób z Polski w tym Wojciech Falkowski, który był jej kierownikiem. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo grupy oraz wsparcie alpinistyczne zabezpieczał znany himalaista Maciej Berbeka. Z Talkitny ekipa została przewieziona na lodowiec na wysokość 2000 mnpm. Następnie, posuwając się na nartach ski tourowych rozpoczęła wędrówkę do bazy. Warunki pogodowe były iście arktyczne. Częste zmiany pogody, duże opady śniegu, wiatr i słońce sprawiały wędrówkę niezmiernie ciężką ale i wyjątkową. Ważnym elementem wyprawy była dbałość o zachowanie czystości. Wszystkie śmieci w tym odchody były zbierane do specjalnych pojemników aby nie zanieczyszczać tego wspaniałego rejonu. Cel wyprawy – zdobycie szczytu – nie został osiągnięty z powodu bardzo złych warunków pogodowych. Nie mniej kontakt z przyrodą, ciekawe rozmowy ze strażnikami parku oraz realny, dwutygodniowy  survival na lodowcu poza kołem podbiegunowym pozostawiły niezapomniane wrażenia. Logo Ecol było stałym elementem każdego obozu a członkowie innych wypraw mogli zapoznać się z zakresem działalności Ecol.

Antarktyda – z najwyższym szczytem – Mt. Vinson – to bardzo ważny element przyrodniczy kontynentu położonego na samym krańcu Ziemi. Grubość pokrywy lodowej Antarktydy stanowi  wielkie zasoby wody pitnej dla mieszkańców ziemi. Jest też wskaźnikiem ocieplenia klimatu naszej planety. Niestety co roku pokrywa lodowa tego kontynentu maleje. Co bardzo istotne, o ile przy oceanie możemy obserwować liczne zwierzęta (ptaki, foki, lwy morskie), o tyle w centrum kontynentu nie ma praktycznie żadnych śladów życia fauny czy też flory. Okolice szczytu Mt Vinson to przepiękna biała pustynia. Z tego też względu, podobnie jak na Alasce, niezwykle dba się tutaj o zachowanie nieskalanej czystości. Chodzi o to aby lokalne warunki zostały zachowane niezmiennie. Warunki klimatyczne jakie tu panują są naprawdę ekstremalne. Wiatry o sile 100 km/h oraz temperatury poniżej minus 20 stopniu są na porządku dziennym. Nasza międzynarodowa wyprawa  [w tym 4 członków z Polski] doświadczyła mrozu minus 45 stopni Celsjusza. Pomimo takich warunków klimatycznych w dniu 11 lutego 2011 roku na najwyższym punkcie Antarktydy załopotała flaga Ecol. Wyprawa organizowana była przez Antarctic Logistic Expedition i zakończyła się pełnym sukcesem.

 Azja – z najwyższym szczytem Mt. Everest. Celem tej wyprawy było wejście na „Dach Świata” i promowanie praktyk dbałości o środowisko naturalne. Himalaje stanowią główne źródło wody pitnej dla dużej części Azji w tym Chin i Indii. Początkowo wyprawa miała się odbyć w 2018 roku, jednak ze względów operacyjnych, ekspedycję przesunięto na rok 2019. Międzynarodowa wyprawa zorganizowana została przez amerykańską firmę Madisson Mountaineering pod przewodnictwem Garretta Madissona. Szczyt Mt Everest zdobyty został 23.05.2019 roku.

Projekt „Perły w Koronie Ziemi” zaplanowano na lata 2008 – 2019, aby zaznaczyć rozwój Ecol w kolejnym dziesięcioleciu swojej działalności. Obecność w tak spektakularnych miejscach osób i marki Ecol buduje wizerunek firmy i realnie zaznacza aktywność biznesową spółki na rynkach zagranicznych. Dynamiczny rozwój marek z Ecol Group to sukces wspierany wysiłkiem wielu osób, lecz również realnymi działaniami budującymi wizerunek firm zaangażowanych w ochronę środowisko. Wierzymy, że sukces projektu jeszcze mocniej umocnił ten wizerunek.

Wspieranie inicjatyw promujących działania na rzecz ochrony środowiska i zasobów wodnych to kluczowy kierunek działań strategii społecznej odpowiedzialności biznesu, którą realizuje Ecol i spółki Ecol Group. Angażując się w wyprawy takie jak „Perły w Koronie” pokazujemy przywiązanie marki do natury, w jej najczystszym wydaniu, doceniając pasję i wytrwałość ludzi angażujących się w ten projekt.

 

konferencja

Międzynarodowa Konferencja na temat oczyszczalni hydrofitowych

Firmy z grupy Ecol zostały sponsorem Międzynarodowej Konferencji na temat oczyszczalni hydrofitowych http://icws2016.org/sponsorship. IWA Specialist Conference on Wetland Systems for Water Pollution Control.

 

Więcej
Jest to ważne wydarzenie dla Ecolu, ponieważ Ecol w 1991 roku wykonał jedną z pierwszych w Polsce hydrobotanicznych oczyszczalni ścieków w Gdańskim zoo, oraz na potoku Swelina. W związku z czym Wojciech Falkowski przygotował wystąpienie na temat realizowanych przez Ecol hydrofitowych oczyszczalni, a pracownicy Ecol mieli przyjemność zabrać uczestników konferencji i oprowadzić ich po wciąż doskonale działających obiektach. http://icws2016.org/conference/technical-tours.

 

W ramach konferencji odbyło się także Forum dyskusyjne na temat „Możliwości zastosowania systemów hydrofitowych” w ramach którego Wojciech Falkowski jako ekspert dzielił się wiedzą na temat „Przywracania retencji wód na terenach zurbanizowanych”.

film

Filmy wspierające ochronę środowiska

Ecol w ramach organizacji Ecol-Unicon wyprodukował 2 filmy wspierające ochronę środowiska. Filmy były prezentowane w szkołach i na uczelniach (linki do filmu: część 1,część 2). Ecol-Unicon również opublikował filmy Kropla 1 i Kropla 2 doskonale ukazujące drogę kropli przez urządzenia ochrony wód (link do filmu).

konkurs-fotograficzny

Szukamy talentów fotograficznych

Ecol w ramach organizacji Ecol-Unicon szuka talentów fotograficznych, odbyły się już 4 edycje konkursu na najpiękniejsze fotografie wodne, konkurs co roku cieszy się dużym zainteresowaniem.

antarktyda

Mckinley i Antarktyda

Ecol prezentuje się w najczystszym środowisku, doceniając ludzi z pasją i wytrwale dążących do celu sponsoruje dwie wyprawy górskie, w 2009 na Mckinleya oraz w 2011 na Antarktydę.

tenis

Ecol angażuje się w rozwój sportu na Pomorzu

W 2004 roku jako sponsor drużyny Motocross został wyróżniony przez Prezydenta Adamowicza, wielokrotnie też sponsorował Lechię Gdańsk - klub tenisowy.

rada-konsultacyjna

Wojciech Falkowski członkiem Rady Konsultacyjnej Politechniki Gdańskiej

2012-2016 Wojciech Falkowski zostaje powołany na członka Rady Konsultacyjnej Politechniki Gdańskiej w ramach której  analizuje się sytuację PG-WILiS, praktyk studenckich, stypendiów, udziela wsparcia wiedzą jak przygotowywać do pracy w zawodzie.  Jest to organ doradczy, który skupia ludzi z branży budowlanej.

lion-club

Pomoc dzieciom

Wojciech Falkowski od wielu lat angażuje się w pomoc dzieciom. W latach 2000-2010 był członkiem Lions Club w ramach którego aktywnie uczestniczył w sponsorowaniu i organizowaniu pomocy dla szpitali, domów dziecka i świetlic.

Więcej
 

W latach 2003-2004 objął prezydenturę w tym klubie podczas której w uzgodnieniu z miastem Gdańsk znalazł „Dom NA Skraju” – świetlicę dla biednych dzieci. Po odebraniu od Miasta starego garażu, Lions Club przerobił go na prawdziwą świetlicę z toaletą i miejscem do przygotowania posiłku. Całość inwestycji to ok 100.000 zł. Jest to do tej pory bardzo udana inwestycja!

 

Organizacja Lions, która poprzez kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych, służy ofiarowując ochotniczą służbę, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę co roku organizuje bale charytatywne, które cieszą się na Pomorzu dużym zainteresowaniem, dzięki czemu ilość zebranych środków pomaga wielu Fundacjom.

nagroda-od-prezydenta

Wojciech Falkowski otrzymuje nagrodę od Prezydenta Kwaśniewskiego

Ecol od wielu lat wspiera badania nad nowymi możliwościami ochrony oraz oczyszczania wód. Wojciech Falkowski otrzymał nagrodę od Prezydenta Kwaśniewskiego za wdrożenie oczyszczalni UNISEP BIO – dziś BIOFIT – sprzedawany przez firmę Ecol-Unicon – najbardziej sprawdzonej oczyszczalni przy autostradach.

solidarnosc

Działalność Wojciecha Falkowskiego w Solidarności

Wojciech Falkowski był działaczem podziemnej Solidarności, w ramach której drukował ulotki oraz rozwijał Radio Solidarność w Trójmieście. Więcej na ten temat w wywiadzie: Link do wywiadu oraz w książce Radio Solidarność w Trójmieście Maciej Pawlak.

Więcej

 

Wycinek z książki:

„W październiku 1978 Wojciech Falkowski poznał się z Bogdanem Borusewiczem, który to po 1980 roku zaproponował mu współpracę przy drukowaniu niezależnych wydawnictw. Został przeszkolony w drukowaniu na powielaczu oraz na ręcznym wałku z zastosowaniem matryc białkowych. Otrzymał sprzęt papier i farbę. „Moja drukarnia” –opowiada Wojciech Falkowski – zorganizowana była w budowanym przez ojca domu przy ul Sygietyńskiego 8 w Gdańsku Wrzeszczu a w pracy pomagali mi kumple z liceum. Dostawałem zapisane matryce i w uzgodnionym terminie przekazywałem ustalony nakład Bogdanowi. Działalność tą prowadziłem do Stanu Wojennego(…).Później było jak na filmie, podjeżdżałem z Ryśkiem Puszem pod różne adresy, ja siadałem za kierownicą przy zapalonym silniku aby, w razie konieczności uciec przed milicją. W końcu trafiliśmy do Oliwy na Sobolową 3. Tam ukryli się już Piotr Kapczyński – szef drukarni Alternatywy oraz Zbyszek Nowek i Marek Wachnik studenci Uniwersytetu Toruńskiego. Od razu wzięliśmy się do roboty. Mieli duży zapas papieru i matryc ale niestety żadnego dostępnego sprzętu do drukowania. Pojechałem więc z Ryśkiem na Sygietyńskiego po wałek i farbę. Pierwsze ulotki Stanu Wojennego powstały 13 grudnia dzięki starej flanelowej koszuli, szybie z sekretarzyka Danki Zientarskiej oraz pracy naszej i jej córek Albiny i Izabeli. Rozrzuciliśmy je na dworcach SKM w poniedziałek 14 grudnia między szóstą a siódmą rano, w czasie gdy najwięcej ludzi spieszyło się do pracy. Teksty ulotek układał Piotr, Zbyszek i Rysiek , matryce pisała Danka Zientarska natomiast ja, Albina, Iza, Wojtek Drozd i Bogdan Dziedziuszko ( dołączyli do nas) drukowaliśmy. Sygnowaliśmy je podpisem Bogdana Borusewicza, do którego dotarł Rysiek ( i wiedzieliśmy, że się też ukrywa).

 

Wiosną 1982 zaproponowali mi organizację nadawania audycji na terenie Gdańska. Pokazali pierwszy nadajnik, magnetofon i poinstruowali jak nadawać.., Kasety z nagraniami dostarczał mi bezpośrednio Bogdan w umówionych miejscach. Początkowo nadawałem osobiście z Izą od naszych przyjaciół ( w tym czasie byłem już jej chłopakiem). Był to głównie rejon Żabianki pomiędzy kolejka a ul. Grunwaldzką. Ten pierwszy raz to także szkolenie aby kolejne audycje mogli oni nadawać już samodzielnie. Ten okres Stanu Wojennego wspominam bardzo fajnie. Bezkompromisowość, otwartość, życzliwość , zaangażowanie i wymierna praca na rzecz Prawdy dało mi wielką satysfakcję a także moją obecna żonę – Izę.”