Historia

  • Działalność inżynierii sanitarnej

  • Inwestor na rynku pomorskim

  • Działalność z zakresu ochrony i oczyszczania wód

  • Tworzenie grupy Ecol, ochrona środowiska

  • Działalność inżynierii sanitarnej

  • Inwestor na rynku pomorskim

  • Działalność z zakresu ochrony i oczyszczania wód

  • Tworzenie grupy Ecol, ochrona środowiska